1. Phần trách nhiệm pháp lý của đơn vị cung cấp – BeautyCode

1.1    Chúng tôi có trách nhiệm giao sản phẩm đến địa điểm mà khách hàng hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

1.2    Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho khách hàng tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi bạn đặt hàng hoặt trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày Quý Khách hàng đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

1.3    Chúng tôi sẽ cho khách hàng biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

 1. Phần trách nhiệm giữa BeautyCode và khách hàng sử dụng dịch vụ
  • Khi hàng được giao, khách hàng sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Khách hàng sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Khách hàng nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này khách hàng cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua. (Xem thêm tại mục chính  sách xem hàng – đồng kiểm.)
  • Xin khách hàng lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng qua thông tin liên lạc mà khách hàng đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.
  • Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu khách hàng có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.
  • Mọi sự rủi ro sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì khách hàng vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong hợp đồng, chịu trách nhiệm rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho khách hàng, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.
  • Khách hàng phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.
  • Khách hàng phải đảm bảo rằng khách hàng sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.
  • Nếu khách hàng không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.
  • Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của khách hàng hoặc nếu khách hàng (trong vòng 2 tuần cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):
 1. a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà khách hàng phải chịu; hoặc
 2. b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng về việc hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà khách hàng đã trả cho hợp đồng nói trên cho khách hàng hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở điều 11(a) phía trên).

2.9 Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của khách hàng. Khách hàng cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà khách hàng muốn.